ADAMET


ADAMET
Ahmaklık, akılsızlık

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.